Paragraphs, YAML en basic search: 3 jumps voor het XIO Drupal 8 bouwplatform Origin

DEC 2016
-
Hendrik De Backer

Voor kleinere organisaties en projecten, die nood hebben aan een betrouwbaar CMS dat snel en makkelijk een informatieve website levert, ontwikkelden we bij XIO met de nieuwste Drupal-technologie het XIO Drupal 8 bouwplatform Origin.

CRIG website homepage
CRIG website Paragraphs page
CRIG website Partners page

Voor CRIG, het Cancer Research Institute Ghent, bouwden we een website op basis van dit Origin bouwplatform. CRIG heeft tot doel multidisciplinariteit in het huidige kankeronderzoekslandschap te verwezenlijken. Vanuit het CRIG ziet een stuurcomité daarvoor toe op het actief stimuleren van samenwerkingen binnen UGent, UZ Gent en VIB en bij uitbreiding ook nationaal en internationaal. 

Voor een permanente inventarisatie van alle beschikbare technologieën en knowhow wordt onder andere gebruik gemaakt van de website. In de eerste fase is dit een infosite voor leken, in de tweede fase wordt de site ook uitgebreid en gericht op specialisten.

Rekening houdend met het beschikbare budget en het ondersteunen van de content editors bij CRIG ontwikkelde XIO die site met het XIO Drupal 8 bouwplatform Origin. In plaats van programmatiedagen en tijd te verbruiken om een antwoord te bieden op projectspecifieke vragen hebben we naar een oplossing gezocht waarmee we ook andere klanten kunnen verder helpen.

En dat leverde drie grote jumps op voor ons bouwplatform Origin, die nu ook ter beschikking staan voor andere projecten die zijn of worden gebouwd met dit in eigen huis ontwikkeld bouwplatform.

We lichten de drie jumps kort toe.

1. Paragraphs

Dankzij Paragraphs kunnen de websitebeheerders zelf complexe webpagina’s opbouwen. De Paragraphs-module laat immers toe om in plaats van een standaardpagina op te maken op basis van 1 tekstvak, een dynamische pagina op te bouwen met meerdere paragrafen, die elk een andere functie kunnen hebben, zoals rich tekst, Google Maps, imagebalk, datalijsten …

Een eenvoudig voorbeeld van zo een opbouw (volledig responsive!), eerst gezien in de frontend door de bezoeker, en dan vanuit de backend door de beheerder, maakt dit duidelijk:

Paragraphs module demo frontendParagraphs module demo backend

We hebben eenvoudig een banner met daaronder een titelbalk en introtekst, en nadien een indeling in 2 kolommen met links naar andere pagina’s. De pagina eindigt met een Call To Action knop om de onderzoekersprofielen te ontdekken, en een link met credits voor de fotografie.

Live voorbeeld op http://www.crig.ugent.be/en/research.

En zo kunnen websitebeheerders zelf in 10 minuten snel en eenvoudig een volledige pagina bouwen zoals zij die willen, al of niet op basis van onderliggende inhouden. Een perfecte oplossing voor CRIG die er direct de voordelen en mogelijkheden van zag.

Pieter Rondou van CRIG: “De Paragraphs module die XIO ons in de website levert, blijkt een krachtig en flexibel instrument te zijn voor de opmaak van complexe bladspiegels. Zonder extra programmatie, konden we makkelijk onze Research-pagina opmaken, die heel veel onderliggende info bevattelijk weergeeft.

2. YAML

De Webforms module, die het mogelijk maakt om zelf een formulier op te bouwen, was één van de gouden eieren van Drupal 7. In Drupal 8 bestond het equivalent een hele tijd nog niet, maar die klassieke webforms functionaliteit is nu in Drupal 8 beschikbaar in de vorm van de YAML-Form-module. YAML werkt gelijkaardig als Webforms, maar is nog krachtiger met bijvoorbeeld formuliertemplates en deelformulieren. Het formulier kan ook als een component van Paragraphs op een pagina worden opgenomen.

Als je zoals CRIG bijvoorbeeld events hebt, kun je je evenementen oplijsten met op de detailpagina een formulierelement dat zal weten voor welk event je inschrijft. Op een profielpagina van een onderzoeker, kan je met dezelfde techniek zonder moeite een contactformulier plaatsen.

De module ondersteunt geavanceerde functionaliteiten zoals allerlei verschillende types form elementen (incl. file uploads), logica voor het tonen en verbergen van elementen afhankelijk van eerdere antwoorden, multistep formulieren, en een bibliotheek van herbruikbare dropdowns en radiobuttons met bvb. je eigen codes, nomenclatuur of antwoordmogelijkheden overheen formulieren.

Tenslotte worden elke keer dat een formulier wordt ingevuld de resultaten opgeslagen in een database en kun je een automatisch antwoord laten vertrekken om intern te verwittigen dat iemand het formulier heeft ingevuld of om een bedanktbericht en verdere informatie naar de invuller sturen.

Veel meer details over deze supermodule kan je hier vinden.

3. Basic search

Een makkelijke zoekmotor is binnen een hedendaagse site een vereiste en een onmisbare functionaliteit voor bezoekers. In ons Drupal 8 bouwplatform mocht deze  dan ook niet ontbreken, en we ontwierpen een eenvoudige search die heel dicht aanleunt bij de standaard manier van zoeken: zoals mensen Google gebruiken dus. 

Specifiek voor het CRIG project ontsluit deze eenvoudige search een gigantische veelheid aan informatie: (elk stukje van) een naam of onderzoeksterm wordt zo snel gevonden binnen de ingevoerde inhoud, en je krijgt een lijst van teasers van de pagina’s die een hit geven, zodat je snel de site kan verkennen. 

Basic search wil zeggen dat er geen specifieke filtering op een of meer criteria mogelijk is en dat de resultaten in eenvoudig onder elkaar worden opgelijst. Ook is er geen highlighting van de zoekterm, noch een berekening van zoekgewicht, en zoeken we niet in geuploade documenten (maar wel in hun meta-informatie). Wil je een van deze zaken wel, dan kan de zoekmotor natuurlijk nog altijd verder geconfigureerd en uitgebreid worden met een of meer van deze opties.

Concept & strategie
Grafisch design
Website CMS
Responsive

Interesse in een website met ons Origin platform?

Heb je ook interesse in wat we je kunnen bieden met ons Origin platform? Laat ons vrijblijvend samen even de oefening maken om je te overtuigen!

Of bel Hendrik op 09 330 62 85