Om continue te streven naar verbetering tijdens het ontwikkelen van jouw project werkt XIO volgens de Scrum-methodologie

update oktober 2016
-
Hendrik De Backer

Scrum. Een ietwat bizarre naam voor een methodologie die helpt focus te houden om voor jouw project zo snel mogelijk tot tastbare resultaten te komen en de traditionele valkuilen van digitale projecten te vermijden. Heilige graal en dé ideale oplossing? We zetten de voordelen even op een rijtje.

Scrum, een term afkomstig uit de rugbysport, staat voor het continue streven naar verbetering tijdens het ontwikkelen van een project. Een goed opgestelde planning voor het project opstart blijft cruciaal maar de wereld is constant in beweging … en meestal is die groter dan uw project. Op basis van onze ervaring en expertise kunnen we tijdens het project bijsturen waar nodig.

We spelen kort op de bal

Vanuit het projectplan stellen we een Backlog op met alle te ontwikkelen elementen die we onderverdelen in tweewekelijkse pakketten: Sprints. Deze bestaan uit Stories; taakbeschrijvingen, to-do’s etc. Tweewekelijks maken we ook de balans op van deze Stories, communiceren we met de betrokken partijen en definiëren we de volgende Sprints.

 

Iedere maandag starten we met een Sprint Review, en een inschatting van de nieuwe Sprint-taken onder leiding van de Scrummaster. Het volledige team draagt via de Scrum Poker bij tot de inschattingen en zorgt ervoor dat het overzicht behouden blijft. 

Tijdens de dagelijkse stand-up of statusmeeting levert ieder teamlid zijn of haar bijdrage aan de hand van 3 simpele vragen:

  • Welke taken heb ik gisteren uitgevoerd?
  • Wat werk ik vandaag verder af?
  • Wat zijn de mogelijke hindernissen binnen de tijdslijn van het project?

Het doel is de uitwisseling van informatie tussen verschillende competenties binnen het team, maar zo nodig ook het opstellen van een checklist voor de communicatie met jou als klant. 

Met good old post-it notes, brengen we al deze informatie samen op het Scrum-Board.

Transparante communicatie

Een transparante communicatie is van cruciaal belang. Doorheen de Sprints houden we je op de hoogte van de project status. Meer nog, we tonen je op een interactieve manier de vooruitgang binnen het project, via de zogenaamde Sprint Demo’s. 

Op deze manier kan je direct feedback geven, heb je inspraak wat betreft prioriteiten en kunnen eventueel beslissingen in verband met scope en budget genomen worden.

Focus en snel tastbare resultaten

De Scrum methodologie heeft dus tot doel om verrassingen van welke aard dan ook te vermijden door het vooropgestelde projectplan nauwlettend op te volgen en daarover met alle betrokken partijen duidelijk te communiceren. We houden de focus op de hoofdzaken en werken de bijzaken efficiënt uit om zo snel mogelijk tot tastbare resultaten te komen.

Wil je voor jouw site of online applicatie ook een partner die alles op alles zet om van jouw project het beste te maken? Contacteer ons! We komen graag bij je langs of zetten hier de koffie voor je klaar.

Concept & strategie
Informatie-architectuur
Maatwerk