Drupal 7 en 8 combineren: een nieuwe publieke site in Drupal 8, je met login afgescheiden leden- of klantensite behouden in Drupal 7

JAN 2017
-
Pascal Noppe

Heb je een website die is ontwikkeld op Drupal 7 en dringt vernieuwing zich op? Dan is er voor websites met een gescheiden gedeelte op de website waarvoor klanten of leden moeten inloggen de mogelijkheid om Drupal 7 en Drupal 8 te combineren.

De vraag om vernieuwing van een site komt meestal voort uit de behoefte aan een nieuwe frisse look. Die is nodig om business te genereren: nieuwe klanten of leden werven. En dat heeft op zich niet zoveel te maken met het afgescheiden deel voor bestaande klanten of leden. Daar ligt de nadruk op de geïntegreerde tools om hen te ondersteunen. Daar is minder snel de noodzaak aan vernieuwing.

In drie recente projecten, voor de Klim- en Bergsportfederatie, Biogazelle en Vlaco, hebben we de combinatie van Drupal 7 en Drupal 8 toegepast. De afgescheiden gedeelten waar de leden of klanten voor moeten inloggen, zijn behouden in Drupal 7. Dat is ook het deel waar doorgaans koppelingen met andere platformen bestaan.

Bij Biogazelle is er bijvoorbeeld een koppeling met Zendesk voor ticketing, Freshbooks voor facturatie en een license-server voor hun software. Dat is allemaal behouden in Drupal 7, omdat dat van scratch overzetten naar Drupal 8 heel tijd- en arbeidsintensief is en daarmee dus ook de nodige kosten met zich meebrengt. 

XIO Biogazelle Drupal 7 en Drupal 8 schematische voorstelling


Nood aan responsive design

Voor KBF, Vlaco en Biogazelle, alledrie vroege Drupal 7-projecten anno 2011 was de belangrijkste reden voor vernieuwing bovendien de nood aan een responsive design. In de tijd dat hun sites zijn ontwikkeld, was responsive nog niet de norm. 

XIO KBF Drupal 7 en Drupal voorstelling

Daarnaast verandert er in een periode van drie tot vijf jaar doorgaans wel het een en ander in het businessmodel en de producten en diensten van bedrijven en organisaties, die om een volledige heropfrissing van de website vragen.

Vanuit die insteek hebben we bij KBF, Vlaco en Biogazelle het wervende stuk van hun website opnieuw ontwikkeld in Drupal 8: een nieuw design, extra functionaliteiten voor content editors, én responsive ... Het  technische luik voor klanten of leden (achter login en wachtwoord) is behouden in Drupal 7 en de twee delen zijn elk op een eigen url gezet, zodat ze perfect naast elkaar kunnen opereren.

Lijn nieuwe Drupal 8-design met minieme aanpassingen doortrekken in Drupal 7-gedeelte

De publieke nieuwe site heeft een nieuwe frisse look in Drupal 8. Daarnaast zijn er aan de afgescheiden klanten- of ledensite in Drupal 7 minieme aanpassingen gedaan, zodat die zoveel mogelijk in lijn is met het nieuwe design.

XIO Vlaco Drupal 7 en Drupal 8 voorstelling

Behapbare overgang, budget spreiden

Het combineren van Drupal 7 en Drupal 8 helpt de overgang naar vernieuwing behapbaar te maken, in de eerste fase de publieke site en in tweede fase de leden- of klantensite. Dat schept ruimte om plannen te maken en budget te reserveren om in de komende twee jaar de klanten- of ledensite te vernieuwen.

Technisch design
Informatie-architectuur
Drupal expertise
Website CMS
Multi-site
Responsive

Vragen over combineren van Drupal 7 en Drupal 8?

Je krijgt van ons met kennis van zaken en plezier een antwoord.

of bel Pascal op 09 330 62 85